Kök Hücre ile Gençlik. Yeniden…

Doku onarımı ile yüz gençleştirme, kök hücre ile zenginleştirilmiş yağ hücrelerinin kişiye yeniden aşılanması ile gerçekleştirilmektedir.

Kişinin vücudunun değişik bölgelerinden alınan yağ hücreleri özel olarak ayrıştırılır. Kanından elde edilen büyüme hormonları ile birleştirilerek kök hücreden zengin yağ dokusu elde edilir. Ve doku onarımı başlatılır.

Özellikle yıllar içerisinde yaşlanmaya bağlı olarak gerçekleşen doku kayıplarının önlenmesi ve eksilen dokuların yerine yenilerinin koyulması için ideal bir araç olan yağ ve içindeki kök hücreler, bu doku eksikliklerinden kaynaklanan deformasyonlara, sarkmalara ve çökmelere karşı oldukça etkilidirler. Bulundukları yere hemen alışan ve orada çoğalmaya başlayarak yeniden doku yapımını hızlandıran bu kök hücrelerin, eksik dokuları yerine tamamen getirmesi ile birlikte gençleşme sağlanmaktadır. İşlem sonrasında dolgunluk anında görülür.  Cildin kalitesi ve rengindeki  gelişme de hemen görülür. İşlemin kalıcılığı oldukça fazladır.

Yaşlanarak hacim kaybetmiş bölgelere bu yağ dokusu özel iğneler ile enjekte edilir. Hacim sağlanır, deformasyon giderilir, iyileştirici etkisi ile cilt kalitesi güzelleştirilir. Hacim kaybına bağlı çökük göz altlarına, derinleşmiş çizgilere tatbik edilen yöntem, yarım yüz germe, total yüz germe işlemleri ile birlikte uygulandığında çok mutlu edici sonuçlar alınır.

Yüz dokuları yaş ilerlemesi ile vücuttaki tüm dokular gibi zayıflar, yaşlanmaya başlar ve hücre sayısı gitgide azalır. Bu dokuların zayıflaması ve hücrelerin azalmasıyla yüzde sarkmalar meydana gelir. Kök hücre tedavisi eksilen dokuları tamamlar, gençleşme bu şekilde sağlanır.

30 yaşından sonra koruma amaçlı  uygulandığında yaşlanmayı geciktirir. Orta yaşta uygulandığında gençleştirir. İleri yaşta uygulandırında ise onarım sağlar. Örneğin el sırtlarındaki yaşlanma belirtilerini gidermekte çok başarılıdır. Kök hücreler yanık hastalarında cilt altına verildiğinde daha iyi bir kanlanma sağlar. Yeni cilt oluşumuna zemin hazırlar.

Kök hücre transferleri yüzün bozulmuş geometrisini düzeltir. Yüzü şekillendirir, yeniden onarımı harekete geçirir ve yapısal destek verir. Kişinin kök hücreden zengin yağ hücrelerinin çok hassas bir şekilde alınıp, bütün yüze -ihtiyacı olan bölgelere daha fazla olmak üzere- enjekte edilir

Yenilenme ve gençleştirme amaçlı kullanılan kök hücre teknolojisinin en önemli özelliği kişinin kendi doğal hücrelerinden yararlanılıyor olmasıdır. Uygulandığı bölgede kan dolaşımını arttırdığı, yeni hücre oluşumunu tetiklediği için cilt gençleşir, daha parlak bir hal alır.

Vücuda enjekte edilen kök hücreler kişinin kendi doğal hücreleridir. Bu yüzden reaksiyon riski yoktur. Vücuda yeniden yerleştirildiğinde kolayca yaşamaya başlarlar. Verildiği yerde onarım sağlar, damarlanmayı arttırdığından beslenmeyi de arttırırlar. Gerektiğinde kök hücre uygulaması yaşlanan kemiklere de uygulanabilir.

Kök Hücre nedir?

Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için tam olarak olgunlaşmamış karmaşık yapılı öncül bir hücredir. Bedenin başka hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahiptir.

Kök hücreleri için iki temel gruplandırma yapılabilir:

Embriyolojik (ceninin erken evresi) kaynaklı tür veya erişkin insan bedeninden elde edilen tür.

Erişkin kökenli kök hücreleri insan vücudunda bulunan birçok dokudan elde edilebilmektedir ve embriyolojik kaynaklı olanlarla birlikte ortak özellikleri şunlardır:

Kendiliklerinden uygun bir büyüme ortamına yerleşebilirler,

Çoğalma yetenekleri vardır,

Başka tür hücrelere farklılaşıp bu türün devamı niteliğinde türler üretebilirler,

Kendilerini yenileyebilir veya kendi hücre topluluklarının devamlılığını sağlayabilirler,

Vücudun bir yerindeki zeedelenmeyi takiben bu dokuyu onarabilme ve onu işlevsel hale getirebilme potansiyeline sahiptirler.

Vücuttaki tüm hücrelere dönüşebilen ve limitsiz çoğalabilme özellikleriyle kendilerini devamlı yenileyebilen hücrelere,  tüm hücrelerin kaynağı anlamında kök hücre adı verilmiştir.

Kök hücreler yeteneklerine, olgunlaşma durumlarına ya da oluşturabilecekleri doku üst gruplarına göre çeşitli isimler alırlar. Kök hücreler hem canlının vücut bulmasında hem de vücudun yaşamını sürdürebilmesinde tek önemli kaynaktır.  Teknolojik gelişmeler  kök hücrelerin tedavi amaçlı kullanımını mümkün hale getirmiştir. Tıpda tedavi amaçlı kullanılan kök hücreler sadece belirli doku hücrelerine dönüşebilen öncü doku hücreleridir.