Meme Büyütme veya Küçültme Sonrası Hissizlik ve Çocuk Emzirme

Meme büyültme veya küçültme adı altında göğsüne herhangi bir cerrahi müdahale yaptıracak kadınların en çok sordukları sorulardan birisidir çocuk emzirme olayı. Meme protezi yerleştirilirken dikkat edilen en önemli noktalardan birisi de süt kanallarına zarar vermemek ve memeden herhangi bir doku çıkarılmamasıdır.. Zaten silikon protez uygulamalarının anne veya çocuğa doğrudan veya dolaylı zararı olmadığı ortaya çıkmıştır.

Her şeyden önce memeler dişiliğin sembolü olan organlardır. Meme protezi, az gelişmiş memelerde veya doğumdan sonra küçülen memeler üzerinde sıklıkla uygulanmaktadır. Kadın için bu kadar önemli bir organın yeterli dolgunlukta olmayışı veya gereğinden büyük oluşu kadınları rahatsız etmektedir. Çocuk doğurmayı beklemeden de bu ameliyatın gerçekleşmesinde herhangi tıbbi bir sakınca görülmemektedir. Yine korkulan konulardan birisi de meme küçültme veya büyültme ameliyatı sonrası iz kalıp kalmayacağıdır. Unutulmamalı ki tüm ameliyatlardan sonra kesilen her bölgede iz kalır. Bu işlemde izlerin çeşitli bölgelere saklayarak görülmemesi sağlanır. Meme başı etrafında hafif bir kırmızılık kalması, doğal kabul edilmektedir. Bu kırmızılık da zamanla yavaş yavaş solmaktadır. Yaranın kaybolması ve izinin belirsiz hale gelmesi de hemen hemen altı ayı bulmaktadır. Daha farklı komplikasyonlarda ise gerek lazer gerekse farklı ilaçlar ile izi minimal seviyeye düşürme sağlanmaktadır.

Cinsel yaşamın ayrılmaz bir parçası olan memelerde, meme büyültme ile ilgili tabi ki kadınların endişeleri olabilmektedir. Uygulama sonuçları göstermiştir ki ameliyat sonrası meme başlarında hissizlik oranı çok değişmemekte, %2 -%5 arasında bir his kaybı yaşanabilmektedir. Bu durumun da zamanla eski haline geldiği yapılan araştırmalar neticesinde kanıtlanmıştır. Yine küçük miktarda aşırı hissetme yaşanmakla birlikte bunun da normal seviyelere gerilediği görülmektedir. Her koşulda bu konuda karar verirken ihtiyaç olup olmadığına, iyi bir hekim ile ve gerek duyulursa psikiyatri yardımı da alınarak karar verilmelidir.