Liposuction Yaptırmak İsteyen Erkekler!

Marie Clarie/Eylül 2004

Son günlerde dilimize pelesenk olan ‘metroseksüel” kavramı’ dahilinde manikür, pedikür yaptıran, kaşlarını aldıran, kısacası kendine daha çok dikkat eden erkeklere alıştık! Ancak onlar bu kadarla da sınırlı kalmıyor! Kadınları cezbeden kaslı, dümdüz bir karına sahip olmak için liposuction yaptırmak isteyen erkeklerin sayısında her geçen gün artış var! Marie Claire konu hakkında, Op. Dr. Semih Gök ile konuştu…

‘Anatomi neyse,ortay çıkan sonuçta o olacaktır.Karın duvarı dümdüz olmayan bir erkeğin karnını dümdüz yapamazsınız.Yapılan şey,cilt ile kas arasındaki yağ segmentini inceltmek.’ Semih GÖK

Yanlış beslenme,hareketsizlik ya da genetik etkenler sonucu, her geen gün daha da büyüyen göbeklerini sergilemek istemeyen erkekler artık estetiğe başvuruyor.18-40 yaş arası erkekler için uygun olduğu belirtilen liposuction sayesinde ise biz kadınlarda artık daha çekici vücutlar görebileceğiz!Görüşlerine başvurduğumuz EC Plastik Cerrahi Merkezinden Op.Dr.Semih Gök,liposuction yaptıran erkek oranının şimdilik onda bir olduğunu ama her geçen gün arttığını belirtiyor

MARIE CLAIRE: Erkeklerde kanndaki gevşekliğin nedeni nedir?

SEMİH GÖK: Dengesiz bes­lenme sonucu olarak obezite, ‘ailesel genetik beden yapısı, bi­linçsiz spor yapma, bazı hasta­lıklar ve birtakım ilaçlar gevşek karınlara neden oluyor. Yağlar kadınlarda basen, popo, bel bölgesinde daha çok yerleşir­ken erkeklerde karın bölgesin­de yerleşir.

M.C.: Size gelen her erkeğe liposuction yapıyor musunuz ?

S. G.: Erkeklerde yağ hücresi ergenlik döneminden sonra sa­bittir fakat nadir olarak bazı kişi­lerde obeziteye eğilimli hormo­nal dengesizliklerden dolayı ar­tış olduğu görülmüştür. Bu gruptaki kişilere liposuction yap­mak çok sevimli bir şey değil. O grubu zayıflatırsınız, yağlarını çekersiniz ama tekrar kilo alma­ya devam eder. Bu grubu ekarte etmek gerekir. Çok ileri yaşa gel­miş, sarkmış, gevşemiş insanlara liposuction yapıp içini boşalttığı­mzda da, cilt daha çok sarkar. Bunun dengelerini çok iyi ayar­lamak, doğru hastaları seçmek lazım. Nonnal bir bireyse lipa­suction yapıldığı zaman, yağ alı­nan bölgede yeniden yağ hücre­si oluşmaz. Liposuction en çok depo bölgeler içindir. Kilo alın­dığı zaman eskisi gibi depo böl­gede birikmez, tüm vücutta biri­kir ve tüm vücuttan kilo verilir. Bu ideal kilo verme şeklidir za­ten! Bazı insanlarda o kadar ile­ri boyutta karın ön duvarında gevşeklik ve bozukluk vardır ki, bunlara tek başına liposucti­on’la çözüm bulmanız imkansız. Öncelikle kişinin sağlık açısın­dan uygun olması, cilt gevşekli­ğinin de liposuction kategorisi içinde uygun olması gerekiyor. Vücut anatomisi şeklinin belli bir miktar yağ alındıktan sonra, vereceği sonuç da her insanda farklıdır. Anatomi neyse, ortaya çıkan sonuçta o olacaktır. Karın ön duvarı dümdüz olmayan bir erkeğin karnını dümdüz yapa­mazsınız. Sonuçta yapılan şey, cilt ile kas arasındaki yağ seg­mentinin kalınlığını inceltmek ve o büyük bombeyi azaltarak daha hafif bir geçişe çevirmek.
‘Deriyle kas arasındaki yağ segmentini inceltiyoruz’

M.C.: Kaslı bir karın için yapı­lan uygulamaları adım adım anlatır mısınız?

S.G.: Erkeklerde iki tane yağ yerleşim yeri var; biri karın içi di­ğeri karın dışı. Kadınlarda yağ birikimi ise daha çok karın kası üstündedir. Erkeklerde de o bölgede olmakla beraber bir miktar daha iç organların arala­rında yağ yerleşimi söz konusu. Bu işi daha da zorlaştırıyor. İn­sanların bir karın ön duvarı, karın kas grubu, yağ dokusu ve cilt dokusu var ilk olarak liposucti­on’la karın ön bölgesindeki yağkısmını alıyoruz. Bunu yapar­ken bir takım özel heykeltraşlık teknikleri kullanıyoruz. Özellik­le göğüslerde daha ince, özel malzemelerle el işçiliğiyle çalışı­yoruz. Yani mikrosuction! Bu travma yapmayan, kanatmayan bir teknik. Göbek deliğiyle gö­ğüs arasındaki dikey çizgide za­yıf insanlarda varolan oluk gö­rüntüsünü, liposuction hilesi olarak şekillendiriyoruz. Sonra kaburgaların alt kısmındaki böl­geyi inceltip, oradaki yağ kalınlı­ğını çok ince bir hale getirerek, alttaki kas yapısının reflesinin daha kolay görünmesini sağlıyo­ruz. Bel bölgesine doğru ilerle­diğimizde, simit şeklinde olan, beli saran bölgeyi de alıyoruz. Böylece daha düz inen ve gö­ğüslere doğru çıkıldıkça geniş­leyen erkeksi görüntüyü yakalı­yoruz. Sırt bölgesindeki yağ seg­mentlerine de eğim vererek oradaki iç çukuru tekrar lipo­suction’la kazandırıyoruz.

M. C.: Tabii hayran olduğu­muz o kaslı görüntü için spor da şart herhalde…

S. G .: Elbette! Eğer kişi bir miktar sporla kas yapısını güç­lendirerek bunu desteklerse de­riyle kas arasındaki segmenti in­celttiğimiz için, kas dokusu gö­rüntüsü daha fazla ortaya çıkı­yor. Çok daha sportif ve hoş bir görüntü elde ediliyor.

M.C.: Hasta ne kadar zaman­da günlük yaşamına geri döne­biliyor?

S. G.: Bu ne kadar liposucti­on yaptığınızIa alakalı. Eğer ki yaptığınız rakam çok küçükse, hasta hafta sonu tatilinin ar­dından günlük hayatına döne­bilir. Rakam artarsa bu süreyi iki ile bir hafta arasında istira­hat süresi olarak geçirebilir. Uygulama sonrası mutlaka korse giyilir. Bunun süresi ise ortalama bir ay.